Akadálymentes változat
Felhívások

Tájékoztatás falugazdász ügyfélfogadásáról

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Falugazdász

2018. március 13-án (kedden) 13.00 órától 15.00 óráig

 

ügyfélfogadást tart az Önkormányzati Hivatal tárgyalótermében, ahol lehetőség van őstermelői igazolvány érvényesítésére.

Érvényesítés határideje: 2018. március 20.

Ezen időpontig már nem tart ügyfélfogadást a Falugazdász településünkön.

Közlekedés a tárgyalóterem felőli bejáraton.

 

 Pap, 2018. március 9.

 

                           

                                                                           Czérna Gábor

                                                                            polgármester


Tájékoztatás háziorvosi rendelésről

Tisztelt Lakosok!

 

Örömmel értesítjük Önöket, hogy a 2016. évben benyújtott sikeres pályázatnak, kormányzati támogatásnak köszönhetően az Egészségház épületének felújítása, eszközbeszerzése befejeződött.

 

A védőnői szolgálat visszaköltözésének ideje 2018. február 6. (kedd), a háziorvosi rendelő visszaköltözésének ideje 2018. február 7-8. (szerda, csütörtök).

A visszaköltözés ideje alatt kizárólag sürgősségi ellátás biztosított!

 

2018. február 9-től (péntek) a háziorvosi rendelés és a védőnői szolgáltatás a megszokott rend szerint történik a megújult Egészségház épületében

 

Kérem fentiek szíves tudomásul vételét!

Pap, 2018. február 2.

Tisztelettel:

 Czérna Gábor

polgármester


Szociális célú tüzelőanyag támogatás

Tisztelt Lakosok!

 

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. február 01. napján megtartott képviselő-testületi ülésén a szociális célú tűzifa pályázat megvalósítására a szociális célú tüzelőanyag támogatásáról szóló 11/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosította:

 

A rendelet alapján az önkormányzat a szociálisan rászorultak részére – akiknek lakása részben vagy egészben fával fűthető – természetben nyújtott támogatásként tűzifát biztosít.

 

Elsősorban annak nyújt támogatást, akinek családjában a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek.

 

Amennyiben a meghatározott keretből még rendelkezésre áll kiosztható tűzifa, akkor az:

a) aktív korúak ellátásában vagy

b) időskorúak járadékában, vagy

c) lakhatási települési támogatásban részesül, vagy

d)nyugellátásban, (nyugdíjszerű ellátásban, árvaellátásban részesül, feltéve, ha családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 90 000,- Ft/fő, egyszemélyes háztartás esetében a 110.000,- Ft összeget. A kérelemhez csatolni kell a közeli hozzátartozók - 2017 decemberi - jövedelmének hitelt érdemlő igazolását, tekintet nélkül azok állandó vagy tartózkodási helyére.)

részesülők igényeit kell kielégíteni a meglévő tűzifa mennyiség erejéig, az időrendben előbb benyújtott jogosultak sorrendjében.

 

A támogatás iránti kérelmeket 2018. február 5-től - 2018. február 09-ig lehet benyújtani a Papi Közös Önkormányzati Hivatalban az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon.

Pap, 2018. február 2.

Tisztelettel:


Czérna Gábor

polgármester


Előző Következő


Főoldal