Akadálymentes változat
Szociális célú tüzelőanyag támogatás


Tisztelt Lakosok!

 

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. december 19. napján megtartott képviselő-testületi ülésén megalkotta a szociális célú tűzifa pályázat megvalósítására a szociális célú tüzelőanyag támogatásáról szóló 11/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendeletet.

 

A rendelet alapján az önkormányzat a szociálisan rászorultak részére – akiknek lakása részben vagy egészben fával fűthető – természetben nyújtott támogatásként tűzifát biztosít.

 

Elsősorban annak nyújt támogatást, akinek családjában a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek.

 

Amennyiben a meghatározott keretből még rendelkezésre áll kiosztható tűzifa, akkor az:

a) aktív korúak ellátásában vagy

b) időskorúak járadékában, vagy

c) lakhatási települési támogatásban részesül, vagy

d)nyugellátásban, (nyugdíjszerű ellátásban, árvaellátásban részesül, feltéve, ha családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 80 000,- Ft/fő, egyszemélyes háztartás esetében a 100.000,- Ft összeget. A kérelemhez csatolni kell a közeli hozzátartozók jövedelmének hitelt érdemlő igazolását, tekintet nélkül azok állandó vagy tartózkodási helyére.)

részesülők igényeit kell kielégíteni a meglévő tűzifa mennyiség erejéig, az időrendben előbb benyújtott jogosultak sorrendjében.

 

A támogatás iránti kérelmeket 2018. január 8-tól 2018. január 19-ig lehet benyújtani a Papi Közös Önkormányzati Hivatalban az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon. A formanyomtatvány letölthető a település honlapjáról (www.pap.hu)

 

Pap, 2017. december 28.

                                       Tisztelettel:


Czérna Gábor

polgármester

                                                 Kapcsolódó dokumentumok:
Kérelem szociális célú tűzifa támogatás igényléséhez


Főoldal