Akadálymentes változat
F E L H Í V Á S Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi kiírásáról


 

Pap Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulója keretében a

- jelenleg felsőoktatási hallgatók számára
(„A” típusú pályázat) és

- felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára („B” típusú pályázat)

pályázatot ír ki.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 6.

 

A pályázat kötelező mellékletei:
1.) Az oktatási intézmény által kitöltött eredeti jogviszony-igazolás.

2.) Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó (előző egy havi) havi nettó jövedelméről.

3.) Szociális rászorultságát igazoló iratok (betegség, egyedülállóság, stb.)

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 6.

 

A pályázatot a https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx (Bursa Hungarica) internetcímen hozzáférhető pályázati űrlapon majd ezt követően a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani a Papi Közös Önkormányzati Hivatalban (4631 Pap, Kossuth út 102.).

 

Czérna Gábor
polgármester
Főoldal