Akadálymentes változat
Tájékoztató szociális célú tüzelőanyag támogatásról


Pap Község Önkormányzata

4631 Pap, Kossuth út 102.

Telefon: 06 45 452 206

e-mail: hivatal@pap.hu

Száma: P/1487/2018.

 

Tisztelt Lakosok!

 

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. november 21. napján megtartott képviselő-testületi ülésén megalkotta a szociális célú tűzifa pályázat megvalósítására a szociális célú tüzelőanyag támogatásáról szóló 10/2018. (XI.22.) önkormányzati rendeletet.

 

A rendelet alapján az önkormányzat a szociálisan rászorultak részére – akiknek lakása részben vagy egészben fával fűthető – természetben nyújtott támogatásként tűzifát biztosít.

 

Elsősorban annak nyújt támogatást, akinek családjában a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek.

 

Amennyiben a meghatározott keretből még rendelkezésre áll kiosztható tűzifa, akkor az:

a) aktív korúak ellátásában vagy

b) időskorúak járadékában, vagy

c) lakhatási települési támogatásban részesül, vagy

d)nyugellátásban, (nyugdíjszerű ellátásban, árvaellátásban részesül, feltéve, ha családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 80 000,- Ft/fő, egyszemélyes háztartás esetében a 100.000,- Ft összeget. A kérelemhez csatolni kell a közeli hozzátartozók jövedelmének hitelt érdemlő igazolását, tekintet nélkül azok állandó vagy tartózkodási helyére.)

részesülők igényeit kell kielégíteni a meglévő tűzifa mennyiség erejéig, az időrendben előbb benyújtott jogosultak sorrendjében.

 

A támogatás iránti kérelmeket 2019. január 8-tól 2019. január 18-ig lehet benyújtani a Papi Közös Önkormányzati Hivatalban Fodor Sándorné szociális ügyintézőnél az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon. A formanyomtatvány letölthető a település honlapjáról (www.pap.hu)

Pap, 2018. december 28.

Tisztelettel:

 

Czérna Gábor

polgármesterKapcsolódó dokumentumok:
Kérelem nyomtatvány
Jövedelem- és vagyonnyilatkozat


Főoldal