Akadálymentes változat
Tájékoztató szociális földprogramról


Tisztelt Lakosunk!

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő által meghirdetett szociális földprogram támogatására kiírt pályázatára Önkormányzatunk vissza nem térítendő támogatásban részesült. A „Kisállattartási program folytatása és családi mintakert kialakítása Pap községben” elnevezésű mezőgazdasági pályázat keretében napos libákat illetve a nevelésükhöz szükséges takarmányt tudunk biztosítani 20 jogosult részére.

 

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális földprogramról szóló 8/2012. (VII. 21.) önkormányzati rendeletben szabályozza a programban való részvétel feltételeit. A rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében „a szociális földprogramban az vehet részt, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 400 %-át (114 000,- Ft-ot) nem haladja meg és

a)  a háztartásában legalább egy 14 év alatti gyermek neveléséről gondoskodik vagy

b)  öregségi nyugdíj, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, táncművészeti életjáradék, átmeneti bányászjáradék, megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, öregségi járadék, munkaképtelenségi járadék, özvegyi járadék, növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, özvegyi nyugdíj - kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíja -, baleseti táppénz, hozzátartozói baleseti nyugellátás ellátások valamelyikében részesül.”

Annak a 10 fő 2.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti, továbbá annak a 10 fő 2.§ (1) bekezdése b) pontja szerinti jogosultnak kerül megállapításra a programban való részvételi jogosultság, akinek a kérelme a határidőben időrendben előbb érkezett be az önkormányzati hivatalhoz.

 

A programban való részvételhez vállalnia kell az alábbi feltételeket:

-      a kisállattartás során az önkormányzattal, az önkormányzat által kijelölt személlyel együttműködik (rendszeresen helyszíni szemlét tartunk, fotódokumentációt készítünk az állattartásról)

-      részt vesz a 20 órás mezőgazdasági tájékoztató előadáson

-      vállalja, hogy az átadott szárnyas haszonállatokat a legjobb tudása szerint, saját háztartásában neveli.

 

A szociális földprogramban való részvételhez kérelmet szükséges benyújtani a Papi Közös Önkormányzati Hivatalban (4631 Pap, Kossuth u. 102.) a keretösszeg kimerüléséig. A kérelem benyújtására 2019. június 6-tól (csütörtök) 2019. június 7-én (péntek) 12:00 óráig van lehetőség. A kérelemhez csatolni kell a család jövedelmi viszonyait igazoló dokumentumokat (kereseti igazolás, családi pótlék szelvény, nyugdíjas igazolás stb.). Kérelem nyomtatványt kérhet a Papi Közös Önkormányzati Hivatalban vagy letöltheti az önkormányzat honlapján (www.pap.hu).

                               

Tisztelettel:

                                                                                                           Czérna Gábor

                                                                                                           polgármesterKapcsolódó dokumentumok:
Kérelem


Főoldal