Akadálymentes változat
Óvodapedagógus álláspályázat községünkben

Papi Csemetekert Óvoda és Bölcsőde a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Papi Csemetekert Óvoda és Bölcsőde 2 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére.

 A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 határozott idejű 2020.08.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4631 Pap, Kossuth út 91/D.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A teljes óvodai életet magába foglaló, nevelő-oktató munkával kapcsolatos feladatok ellátása, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja és a Pedagógiai Program alapján, a munkaköri leírásban foglaltak szerint.

 Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

          Főiskola, óvodapedagógus,

 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

          Felsőfokú képesítés, óvodapedagógus,

          Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

 Elvárt kompetenciák:

          gyermek centrikus szemlélet, kreativitás,empatikus készség, csapatmunka,

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

          szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 A munkakör betölthetőségének időpontja:

 A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szaniszlóné Tóth Eleonóra nyújt, a 06-30-701-2614 -os telefonszámon.

 A pályázatok benyújtásának módja:

          Postai úton, a pályázatnak a Papi Csemetekert Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (4631 Pap, Kossuth út 91/D. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 48/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

          Elektronikus úton papovi@freemail.hu oldalon keresztül.

          Személyesen: Szaniszlóné Tóth Eleonóra, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4631 Pap, Kossuth út 91/D. .

 A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 9.

 A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Főoldal