Akadálymentes változat
Községi könyvtár


Cím: Pap Kossuth út 102/a.

 

Nyitva tartás

Szerda: 15:00-17:00

Szombat: 8:00-10:00

 

Harmati Tamásné
Könyvtáros

 

 

A könyvtárhasználat rendje

 

Ingyenes alapszolgáltatások:

 • könyvtárlátogatás
 • gyûjtemény helyben használata
 • állományfeltáró eszközök használata
 • közösségi internet

 

A beiratkozás ingyenes. Az alábbi adatokat kell közölni:

 • név
 • anyja neve
 • születési hely, idõ
 • lakcím

 

A könyvtár szolgáltatásai

Az alapszolgáltatáson kívül az alábbi szolgáltatások vehetõk igénybe:

 • a könyvtár állományának egyéni és csoportos helybenhasználata
 • a könyvtárban az adott idõben nem található dokumentumok elõjegyeztetése, könyvtárközi kölcsönzése
 • fénymásolat készítése
 • tematikus irodalomkutatás

 

A kölcsönzés szabályai

 

Minden beiratkozott jogosult a kölcsönzésre. A kölcsönözhetõség szempontjából az alábbi kategóriát képviselik a dokumentumok:

 • kölcsönözhetõk
 • részlegesen kölcsönözhetõk
 • csak helyben használhatók

 

Egy olvasó egyidejûleg maximum 5 kötetett kölcsönözhet. Kölcsönzési idõtartam 14 nap. Hosszabbítás csak indokolt esetben kérhetõ. A részlegesen kölcsönözhetõ anyagok kölcsönzési idõtartama 3 nap. Hosszabbítás nem kérhetõ. Nem kölcsönözhetõek az olvasótermi dokumentumok.
Főoldal