Akadálymentes változat
Felhívások

Tájékoztatás hivatali ügyfélfogadásról

Pap Község Önkormányzata

Polgármestere

4631 Pap, Kossuth út 102.

Telefon: 06 45 452 206

Fax: 06 45 453 005

Száma: 45/2017.

 

Tisztelt Lakosok!


Örömmel értesítünk mindenkit, hogy a 2016. évben benyújtott sikeres pályázatnak köszönhetően az önkormányzati hivatal épületének felújítása befejeződött.


A hivatal ügyfélfogadása a visszaköltözés ideje alatt, 2017. július 3-án (hétfő) szünetel.


2017. július 4-től (kedd) a megújult Községháza épületében a megszokott rend szerint zajlik az ügyfélfogadás!


Kérem fentiek szíves tudomásul vételét!


Pap, 2017. június 29.

Tisztelettel:


 Czérna Gábor

polgármester

 Tájékoztatás Kereskedelmi Vendéglátóhelyek részére

Papi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

4631 Pap Kossuth út 102.

Telefon: 45/452-206, fax: 45/453-005

email: jegyzo@pap.hu

 

Száma: 1523/2017.

 

 

Valamennyi Kereskedelmi Vendéglátóhely Üzemeltetője

Pap

 

Tisztelt Üzemeltető!

 

Pap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/2017. (V. 26.) önkormányzati rendeletével korlátozta a vendéglátóhelyek éjszakai nyitva tartását.

 

A rendelet értelmében – annak hatálybalépésétől – 2017. július elsejétől a vendéglátó üzletek 22.00 és 06.00 óra között nem tarthatnak nyitva, a szilveszteri éjszaka kivételével.

 

A rendelet elfogadott szövegét csatolom.

 

Felhívom, hogy a rendelet hatálybalépésének napjától, azaz 2017. július elsejétől az üzlet nyitva tartását korlátozza a rendelet szerinti időtartamra, illetve, hogy a rendelet hatálybalépését követő nyolc napon belül az üzlet nyitva tartásának változását jelentse be hivatalomnál.

 

A bejelentését ügyfélfogadási időben teheti meg a Papi Közös Önkormányzati Hivatalban: 4631 Pap Kossuth út 102.

 

Felhívom figyelmét a 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet 27. § (1) bekezdésének rendelkezésére, mely szerint:

„Ha a kereskedő a tevékenységére, a forgalmazott termékre, illetve annak árusítására vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem tesz eleget, vagy a hatályos jogszabályi feltételeknek nem felel meg, és a jogsértés másként nem orvosolható, illetve a jogszabályi feltételeknek való megfelelés más módon nem biztosítható, a jegyző - a (2) bekezdés a) pontja és a (3) bekezdés szerinti eset kivételével - az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb kilencven napra a tevékenységet megtilthatja, vagy az üzletet ideiglenesen bezárathatja.”

 

 

Pap, 2017. június 28.

 

 

 

 

Dr. Ráti Angéla

jegyző

 


Tájékoztató a „Nyári diákmunka” központi munkaerő-piaci program indításáról

 

A fiatalkori inaktivitás csökkentésére, a korai munkatapasztalat és munkajövedelem szerzés elősegítésre a 2013-2016-es években a Nemzetgazdasági Minisztérium által indított „Nyári diákmunka” program tapasztalatait felhasználva az eredeti cél szem előtt tartásával 2017. évben ismét meghirdetésre kerül a program.

 

Önkormányzatunknak 2017. évben is lehetősége nyílik nyári diákmunkás foglalkoztatására.

 A program célcsoportjába azok a fiatalok tartoznak, akik:

- nappali tagozaton tanuló diákok,

- a program kezdő időpontjában idősebbek 16 évnél, de a program befejezésekor     sem töltik még be a 25. életévüket,

- közvetítést kérőként kérték nyilvántartásba vételüket,

- foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek.

 

Felhívom azon fiatalok figyelmét, akik a program célcsoportjába tartoznak és vállalnák a nyári diákmunkát, legkésőbb 2017. június 30-án (péntek) 12.00-ig küldjék el jelentkezésüket e-mailben a hivatal@pap.hu címre. A jelentkezésben kérem tüntessék fel az alábbi adatokat:

- név

- lakcím

- születési hely, idő

- édesanyja neve

- annak az iskolának a neve, ahol nappali tagozaton tanulmányokat folytat

- oktatási szakirány

- e-mailcím

- telefonszám

 

Azon jelentkezéseket, melyek nem a fent leírtaknak megfelelően történnek (nem a megadott időpontig, nem e-mailben és nem a megfelelő adatok feltüntetésével kerülnek megküldésre) nem áll módunkban elfogadni, így a programból való kizárást vonja maga után.

 

Pap, 2017. június 27.

Tisztelettel:

 

 Czérna Gábor

polgármester

 


  Következő


Főoldal