Akadálymentes változat
Felhívások

Tájékoztatás hivatali ügyfélfogadásról

Tisztelt Ügyfeleink!

2018. január 1. napjától a Papi Közös Önkormányzati Hivatalban is bevezetésre kerül az uniós forrásból megvalósuló alkalmazásszolgáltatást nyújtó informatikai rendszer (Application Service Provider), mely a hivatali munkavégzés valamennyi területét érinti (iktatás, gazdálkodás, pénzügy, hagyaték, adóztatás stb.)

A rendszer használata az Önkormányzati Hivatalban alkalmazásban álló valamennyi közszolgálati tisztviselők munkavégzése során kötelező.

A bevezetés ideje alatt 2018. január 2-5. (kedd-szerda-csütörtök-péntek) között a hivatal ügyfélfogadása szünetel.

Kérem fentiek szíves megértésüket!

Pap, 2017. december 28.

 

                                                                                     Czérna Gábor

polgármester


Szociális célú tüzelőanyag támogatás

Tisztelt Lakosok!

 

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. december 19. napján megtartott képviselő-testületi ülésén megalkotta a szociális célú tűzifa pályázat megvalósítására a szociális célú tüzelőanyag támogatásáról szóló 11/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendeletet.

 

A rendelet alapján az önkormányzat a szociálisan rászorultak részére – akiknek lakása részben vagy egészben fával fűthető – természetben nyújtott támogatásként tűzifát biztosít.

 

Elsősorban annak nyújt támogatást, akinek családjában a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek.

 

Amennyiben a meghatározott keretből még rendelkezésre áll kiosztható tűzifa, akkor az:

a) aktív korúak ellátásában vagy

b) időskorúak járadékában, vagy

c) lakhatási települési támogatásban részesül, vagy

d)nyugellátásban, (nyugdíjszerű ellátásban, árvaellátásban részesül, feltéve, ha családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 80 000,- Ft/fő, egyszemélyes háztartás esetében a 100.000,- Ft összeget. A kérelemhez csatolni kell a közeli hozzátartozók jövedelmének hitelt érdemlő igazolását, tekintet nélkül azok állandó vagy tartózkodási helyére.)

részesülők igényeit kell kielégíteni a meglévő tűzifa mennyiség erejéig, az időrendben előbb benyújtott jogosultak sorrendjében.

 

A támogatás iránti kérelmeket 2018. január 8-tól 2017. január 19-ig lehet benyújtani a Papi Közös Önkormányzati Hivatalban az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon. A formanyomtatvány letölthető a település honlapjáról (www.pap.hu)

 

Pap, 2017. december 28.

                                       Tisztelettel:


Czérna Gábor

polgármester

                                                 


Karácsonyi ajándékozás
Kedves Lakosok!

 

K A R Á C S O N Y , a szeretet ünnepe alkalmából Önkormányzatunk minden lakott lakásba szeretne bekopogni szerény ajándékával, egy fenyőfával és családonként egy csomag szaloncukorral.

 

Az ajándékok átadására:      Pap, Kossuth út 102.

                                             a Hivatal udvarán,

 

2017. december 19-20-21. (kedd-szerda-csütörtök) napján

8 - 15 óráig,

 

kerül sor, melyre kérjük szíves megjelenésüket.

 

Aki egészségi állapota miatt nem tudja átvenni a helyszínen az ajándékot, kérjük jelezze a Hivatal felé telefonon.

 

 

 KÉPVISELÕ-TESTÜLETÜNK NEVÉBEN

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET

ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

 

 

Czérna Gábor       

 polgármester


  Következő


Főoldal