Akadálymentes változat
Felhívások


Tájékoztató szociális célú tüzelőanyag támogatásról

Pap Község Önkormányzata

4631 Pap, Kossuth út 102.

Telefon: 06 45 452 206

e-mail: hivatal@pap.hu

Száma: P/1487/2018.

 

Tisztelt Lakosok!

 

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. november 21. napján megtartott képviselő-testületi ülésén megalkotta a szociális célú tűzifa pályázat megvalósítására a szociális célú tüzelőanyag támogatásáról szóló 10/2018. (XI.22.) önkormányzati rendeletet.

 

A rendelet alapján az önkormányzat a szociálisan rászorultak részére – akiknek lakása részben vagy egészben fával fűthető – természetben nyújtott támogatásként tűzifát biztosít.

 

Elsősorban annak nyújt támogatást, akinek családjában a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek.

 

Amennyiben a meghatározott keretből még rendelkezésre áll kiosztható tűzifa, akkor az:

a) aktív korúak ellátásában vagy

b) időskorúak járadékában, vagy

c) lakhatási települési támogatásban részesül, vagy

d)nyugellátásban, (nyugdíjszerű ellátásban, árvaellátásban részesül, feltéve, ha családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 80 000,- Ft/fő, egyszemélyes háztartás esetében a 100.000,- Ft összeget. A kérelemhez csatolni kell a közeli hozzátartozók jövedelmének hitelt érdemlő igazolását, tekintet nélkül azok állandó vagy tartózkodási helyére.)

részesülők igényeit kell kielégíteni a meglévő tűzifa mennyiség erejéig, az időrendben előbb benyújtott jogosultak sorrendjében.

 

A támogatás iránti kérelmeket 2019. január 8-tól 2019. január 18-ig lehet benyújtani a Papi Közös Önkormányzati Hivatalban Fodor Sándorné szociális ügyintézőnél az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon. A formanyomtatvány letölthető a település honlapjáról (www.pap.hu)

Pap, 2018. december 28.

Tisztelettel:

 

Czérna Gábor

polgármester


Tájékoztató karácsonyi ajándékozásról

Pap Község Önkormányzata

Polgármestere

4631 Pap, Kossuth út 102.

Tel.: 45/452-206

Száma: P/388/2018.

 

Kedves Lakosok!

 

K A R Á C S O N Y , a szeretet ünnepe alkalmából Önkormányzatunk minden lakott lakásba szeretne bekopogni szerény ajándékával, egy fenyőfával és családonként egy csomag szaloncukorral.

 

Az ajándékok átadására:      Pap, Kossuth út 102.

                                             a Hivatal udvarán,

 

2018. december 19-20-21. (szerda-csütörtök-péntek) napján

8:00 – 15:00 óráig,

 

kerül sor, melyre kérjük szíves megjelenésüket.

 

Aki egészségi állapota miatt nem tudja átvenni a helyszínen az ajándékot, kérjük jelezze a Hivatal felé telefonon.

 

 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÜNK NEVÉBEN

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET

ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

 

                                           Tisztelettel:

 

 

                                                                               Czérna Gábor

                                                                               polgármester

 


  Következő


Főoldal