4631 Pap Kossuth utca 102. +36 45 452 206 hivatal@pap.hu H, K: 8-16 | Sze: - | Cs: 8-16 | P: 8-13

Hírek

Településünk friss hírei

Gondozói állás

Szociális Alapszolgáltatási Központ Pap

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Szociális Alapszolgáltatási Központ Pap
Házi segítségnyújtás

Gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4631 Pap, Kossuth Utca 104.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény ellátási területén házi segitségnyújtást igénybe vevő személyek saját lakásán nyújtandó alapvető gondozási és ápolási feladatok ellátása, valamint a feladatkörhöz rendelt dokumentáció naprakész vezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium, Szociális gondozó és ápoló,
 • Szociális gondozó és ápoló szakképesítés, illetve szakképesítés megszerzésének vállalása
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • gondozási, ápolási tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

 • empatikus magatartás,
 • kiváló kommunikációs készség és konfliktuskezelési képesség,
 • kiváló problémamegoldó képesség,
 • jó helyzetfelismerő képesség,
 • szakmai elhivatottság,
 • felettessel, munkatársakkal való kiváló együttműködési készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • Szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi teljes körű erkölcsi bizonyítvány
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagba foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • Szakképzettség hiányában, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a munkakör betöltését követő 3 éven belül vállalja a szükséges szakképesítés megszerzését

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rubóczky Péterné nyújt, a 06703304663 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szociális Alapszolgáltatási Központ Pap címére történő megküldésével (4631 Pap, Kossuth utca 104. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Gondozó.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról, személyes meghallgatást követően, a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, melynek eredményéről a pályázók írásbeli tájékoztatót kapnak. A munkáltató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.pap.hu - 2022. június 3.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. június 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

PAP logo feher

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a Nyírségben fekvő, Kisvárda melletti település..

4631 Pap, Kossuth u 102.

+36 45 452 206

hivatal@pap.hu

EasyCookieInfo

Időjárás

booked.net