4631 Pap Kossuth utca 102. +36 45 452 206 hivatal@pap.hu H, K: 8-16 | Sze: - | Cs: 8-16 | P: 8-13

Hírek

Településünk friss hírei

Gondozói állás

Szociális Alapszolgáltatási Központ Pap

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Szociális Alapszolgáltatási Központ Pap
Házi segítségnyújtás

Gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4631 Pap, Kossuth utca 104.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Szociális Alapszolgáltatási Központ Pap által biztosított Házi segítségnyújtás szolgáltatás ellátási területén élő, szolgáltatást igénybe vevő személyek saját lakásán nyújtandó alapvető gondozás-ápolási feladatok ellátása, valamint a feladatkörhöz rendelt dokumentáció naprakész vezetése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium, Szociális gondozó és ápoló,
 • Szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • Szociális gondozó és ápoló szakképesítés
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

 • empatikus magatartás,
 • kiváló problémamegoldó képesség,
 • kiváló kommunikációs készség és konfliktuskezelési képesség,
 • jó helyzetfelismerő képesség,
 • szakmai elhivatottság,
 • felettessel, munkatársakkal való kiváló együttműködési készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • Szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi teljes körű erkölcsi bizonyítvány
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagba foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rubóczky Péterné nyújt, a 06703304663 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Szociális Alapszolgáltatási Központ Pap címére történő megküldésével (4631 Pap, Kossuth utca 104. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 26/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Gondozó.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról, személyes meghallgatást követően, a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, melynek eredményéről a maghallgatás napján személyesen kapnak tájékoztatást a pályázók. A munkáltató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa,

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.pap.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. augusztus 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kabinetiroda, Miniszterelnöki Kormányiroda Kormányzati Személyügyi Központ Főosztály II.. A pályázati kiírás a munkáltató által a Személyügyi Központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.